Aktuální témata, která se týkají i tebe.

Prvním krokem je modlitba

8. 12. 2013 9:51
Rubrika: Rodina

Před týdnem jsme první nedělí adventní vstoupili do nového liturgického roku, který bude zaměřen zvláště na rodiny. U této příležitosti vydal olomoucký arcibiskup Jan Graubner pastýřský list, který jste právě minulou neděli mohli slyšet při bohoslužbách v olomoucké arcidiecézi. 


Píše: „Začínáme nový církevní rok, v němž budeme věnovat zvláštní pozornost rodině, jednak proto, že si v roce 2014 připomeneme dvacáté výročí Roku rodiny vyhlášeného Organizací spojených národů, jednak proto, že bez uzdravení rodiny nemůžeme očekávat zlepšení situace ve společnosti, jejíž jsme součástí. Kriticky hodnotíme politickou situaci státu, kterému dlouhodobě chybí stabilní a moudrá vláda i dobře fungující úřady. Přitom nás nezneklidňuje skutečnost, že více než polovina manželství se v naší zemi rozpadá, že mnozí žijí ve volných svazcích bez manželství, že dětem se upírá základní právo na dobrou výchovu, na jistotu stabilního domova, na lásku otce i matky, na zdravé morální prostředí! Základem každého státu je rodina. Pokud ta není zdravá, nemůže dobře fungovat ani stát.

Dále nás arcibiskup Jan vyzývá ke spolupráci a předkládá první krok, kterým můžeme k ozdravení našich rodin přispět - modlitbu:

Rodina je malá církev. Proto se rodina společně modlí, předává víru a slaví svátosti.

A přidává i konkrétní tipy: Kde se nemodlíte společně vůbec, začněte aspoň krátkou modlitbou před společným jídlem. Kde se modlíte jen občas, modlete se častěji. Kde se modlíte denně, pokuste se Vaši modlitbu zlepšit. Váš krok správným směrem je velice důležitý.

Autor fotografie: E. M. Bounds

K modlitbě můžete využít brožurku Malá škola modlitby, kterou napsal sám arcibiskup Graubner a která obsahuje celkem 6 lekcí včetně doporučených cvičení. Můžete z ní čerpat ve svých rodinách nebo třeba s její pomocí zkusit uspořádat ve farnosti modlitební setkání rodin. Rok rodiny je k tomu dobrou příležitostí.

Pastýřský list je zakončen požehnáním a poděkováním všem, kteří se do obnovy rodin zapojí svou modlitbou. Každý večer v tomto adventu budu posílat zvláštní požehnání všem, kteří se ten den budou společně v rodinách modlit. A ty, kteří jsou osamělí, prosím, aby se ke mně přidali svou modlitbou za rodiny v diecézi.

List v plném znění je k dispozici v pdf formátu na stránkách olomoucké arcidiecéze.

Zobrazeno 1197×

Komentáře

zuzana79

Rodina základ státu a života

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz