Aktuální témata, která se týkají i tebe.

Jsme povoláni k práci

21. 2. 2014 21:21
Rubrika: Lidská práce | Štítky: socialni-uceni , suc , práce , lidska prace

Jaký význam připisuje církev práci? Jak by podle ní měla vypadat práva pracujících? A jak se církev dívá na současné problémy? To vše a víc se dozvíte během příštích týdnů, kdy se bude aktuální téma na signály.cz týkat lidské práce podle sociálního učení církve. Zapoj se k tématu sociálního učení i ty a své blogové příspěvky, fotky, videa či odkazy oštítkuj #socialni-uceni!


Sociální učení církve (SUC) připisuje práci zásadní význam: práce je „základním rozměrem lidské existence“. Práce utváří každodenní život člověka, který z ní čerpá svou důstojnost, ale je také zdrojem lidského strádání, utrpení a nespravedlnosti (LE).

Člověk byl k práci stvořen, je součást jeho lidství. Tvořivost, která se v lidské práci projevuje, je odrazem samotného tvořícího Boha. „Z křesťanského hlediska je práce pro člověka přirozená: není trestem ani prokletím“ (PnC). Práce se stává úmornou až v důsledku hříchu Adama a Evy (srov. Gn 3,6-8).

Jelikož je člověk k práci od svého stvoření povolán („Panujte nad zemí!“), je jeho povinností a přispívá ke smyslu jeho života. Člověk tedy skrze práci „uskutečňuje své lidství“, neboť „je projevem niterného vztahu člověka ke Stvořiteli a zároveň lidské tvořivosti“ (PnC). Jan Pavel II. ustavičně připomínal, že práci proto nemůžeme „degradovat“ na pouhý druh zboží (LE).

Foto: SantiMB, flickr (creative commons)

Sociální učení zdůrazňuje, že základní hodnotou práce je vždy člověk. Ačkoli je tedy práce důležitou součástí naší lidskosti, nemáme podléhat pokušení klanět se jí. Zkrátka: „Práce má sloužit člověku, a ne člověk práci“ (LE: čl. 6).

Práce však má kromě této osobní dimenze (seberealizace vyplývající z naší lidskosti) i povahu společenskou. Církev zastává názor, že je nejen dobré pro člověka, aby pracoval, ale také nutné pro společnost.

Postoj sociální nauky k práci výstižně shrnuje dokument Pozvání na cestu:
Práce je povinností člověka vůči Bohu, rodině a celé společnosti, včetně budoucích generací. Je cestou k rozvoji vlastního lidství. Práce potvrzuje podstatu člověka jako stvořeného k Božímu obrazu“ (PnC).

 

Zdroje a zkratky:

LE: Encyklika Laborem exercens, která se celá zaměřuje na otázku lidské práce. (Jan Pavel II. 1981).

PnC: Pozvání na cestu. Dokument Centra pro sociální otázky při ČBK (2007).

Zobrazeno 1100×

Komentáře

Ewe

"Osvobození od práce lidstvo demoralizuje; znevažují se hodnoty lidského srdce." ... jedna z myšlenek Karla Čapka v R.U.R.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz