Aktuální témata, která se týkají i tebe.

Cíl ekonomiky? Člověk

29. 3. 2014 11:39

Začínáme nové téma v rámci sociálního učení církve! Jak se církev staví k ekonomice? Proč a co konkrétně na ní kritizuje? Poděl se s námi o své názory, myšlenky či zkušenosti a nezapomeň k nim přidat štítek #socialni-uceni.


V samotném srdci sociálního učení církve (SUC) stojí člověk stvořený jako obraz Boží. Všechny společenské jevy jsou poměřovány podle toho, nakolik slouží opravdovému rozvoji každého člověka a napomáhají mu na cestě k Bohu. Nejinak je tomu u ekonomiky.

Člověk je původce, střed i cíl hospodářského a společenského života“ (CV: 25).

SUC chápe ekonomiku jako prostředek zabezpečující všem lidem jejich hmotné potřeby. Nic víc, nic míň. Aby ekonomika k tomuto cíli směřovala, musí být podle církve prostoupena etikou „přátelskou k lidské osobě“ (CV: 45).

Ekonomika musí být prostoupena etikou a solidaritou. (Foto: My Tudut, flickr.com, creative commons)

Jak vypadá taková ekonomická etika podle sociálního učení církve? Je zaměřená na člověka a podporuje jeho svobodu a důstojnost. Zároveň na něj klade odpovědnost za jeho (nejen) ekonomické jednání. Ekonomická etika má mít na zřeteli „obecné dobro“ všech lidí a řídit se zásadami spravedlnosti, subsidiarity a solidarity.

Potřebu etiky solidarity v ekonomice shrnuje Benedikt XVI.: „Je-li totiž trh ponechán pouze principu ekvivalence hodnot směňovaného zboží, nedokáže zajistit takovou sociální soudržnost, kterou potřebuje, aby fungoval dobře. Bez solidárního jednání postaveného na vzájemné důvěře nemůže trh zcela plnit svou vlastní ekonomickou funkci. Dnes se tato důvěra vytratila a tato ztráta důvěry je velmi závažná“ (CV: 35).

Benedikt XVI. i František nám připomínají, že nic z tohoto světa nemůže být postaveno nad člověka – ani ekonomika, trh, zisk, efektivita podnikání, peníze či vlastní lidské výkony – toto vše má člověku sloužit.

Kvůli finanční krizi, kterou procházíme, zapomínáme, že u jejího původu je hluboká antropologická krize: popření primátu lidské bytosti! Stvořili jsme si nové modly“ (EG: 53), zdůrazňuje papež František. Z tohoto základního předpokladu pak vychází veškerá církevní kritika ekonomiky. Na její jednotlivé body se můžete těšit v dalších článcích. :-)

Zkratky zdrojů:

CV: encyklika Caritas in veritate, Benedikt XVI. (2009)
EG: exhortace Evangelii gaudium, František (2014)

Zobrazeno 790×

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz