Aktuální témata, která se týkají i tebe.

Dialog mnicha s manažerem o ekonomice

Mnich a manažer velkého koncernu – dva naprosto odlišné světy řídící se jinými pravidly? Nebo lidé, jejichž přístup k aktuálním (nejen ekonomickým) otázkám se prolíná a doplňuje? Tyto dvě otázky ve mně vyvstaly, když jsem dostala knihu Bůh a peníze s výstižnějším podtitulem Dialog mnicha s manažerem.


Dva úspěšní muži

V této zajímavé knize debatuje známý benediktin Anselm Grün s Jochenem Zeitzem, manažerem Pumy (firmy vyrábějící sportovní oblečení, obuv a doplňky). Společně probírají témata jako hodnoty a etika v ekonomice, udržitelný rozvoj a životní prostředí, odpovědnost, blahobyt či úspěch.

Anselm  Grün do debaty vnáší pohled zakotvený v křesťanství (jeho názory se shodují se sociálním učením církve) i psychologii a vtahuje nás do fungování kláštera, o jehož ekonomický chod se již několik desítek let stará. Klášter je pod jeho vedením finančně soběstačný a v jeho výrobnách pracuje více než 300 zaměstnanců. Jochen Zeitz se celý profesní život pohyboval v Pumě – je jedním z jejích ředitelů a momentálně se věnuje zvláště uplatňování vize tzv. trvalé udržitelnosti.

Ačkoli jsou oba zakořeněni v tak odlišné každodenní realitě, jejich přístupy k různým otázkám se navzájem doplňují a společně vytváří (dnes stále častější) obrázek ekonomiky, který zdůrazňuje odpovědnost jednotlivce i firem, nutnost dodržování etických norem či šetrný přístup k přírodním zdrojům a životnímu prostředí.


Část obálky českého vydání knihy Bůh a Peníze (Georgemuresan Fotky&Foto)

Aktivní role náboženství v ekonomice

Jedním ze zajímavých témat, které tito úspěšní muži probírají, je vztah náboženství (respektive křesťanství) a ekonomiky. Oba tvrdí, že je nezbytné, aby se křesťanství a ekonomika prolínali, a to hned na několika úrovních. Především se musí „ekonomika sama řídit podle hodnot, které náboženství hlásají.“ Křesťanství ale v tomto vztahu nehraje pouze roli „udavatele norem a hodnot“ či „zbožné náplasti na zranění, kterým lidem ekonomický systém způsobuje“, nýbrž má být i kritikem: „Také dnes mají církve za úkol poukazovat na ty struktury a tendence ve společnosti, které brání životu a škodí lidem“.

Anselm Grün (foto: Dierk Andresen, wikimedia commons)

Ekonomika ve službě přírodě

Velmi zajímavý je jejich akcent na trvalou udržitelnost, zvláště pak pojetí Anselma Grüna, který tento pojem rozšiřuje: „Trvalá udržitelnost pro mě neznamená pouze udržitelně zacházet s přírodními zdroji a šetřit životní prostředí. Měli bychom zacházet udržitelně také se svými vlastními silami a silami našich zaměstnanců. Jde o trvalou sociální udržitelnost

Grün dává do souvislosti s trvalou udržitelností také náš vztah k penězům. Ve shodě se sociálním učením církve tvrdí, že se peníze nikdy nesmí stát nejvyšší hodnotou. „Peníze potřebujeme, abychom přežili. Ale nežijeme proto, abychom vydělali co nejvíce peněz. Peníze vždycky slouží lidem a měly by také sloužit přírodě a jejímu přetrvání. Vyděláváme-li peníze tím, že vykořisťujeme stvoření, jde o špinavé peníze, které se staví proti přírodě. Musíme peníze postavit do služby přírodě, nikoli ji jimi drancovat.

Jochen Zeitz (foto: Fortune Live Media, flickr.com, creative commons)

Kniha Bůh a peníze přináší nejen zajímavý vhled do fungování kláštera a Pumy, ale je také osobním rozhovorem dvou inspirativních a úspěšných mužů, kteří se nebojí pokorně odhalit i své slabé stránky. Očekávala jsem však, že Grün s Zeitzem se ve svých úvahách vydají alternativnějším směrem a budou současný systém kritizovat ostřeji. Přes některé nedostatky nám kniha čtivě zpřístupňuje pohled na ekonomiku, který je velmi blízký (v něčem i totožný) s přístupem sociálního učení církve.


Anselm Grün, Jochen Zeitz. Bůh a peníze. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2013.

Rozhovor s Anselmem Grünem v Katolickém týdeníku k příležitosti českého vydání knihy: http://bit.ly/katyd-anselm-grun 

Zobrazeno 1285×

Komentáře

AlenkaNusl

Tý jo, pěkně napsaný článek. :) Snad se někdy najde čas, ráda bych si knížku přečetla.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz