Aktuální témata, která se týkají i tebe.

Od snoubenců k manželům

6. 1. 2014 19:40
Rubrika: Rodina | Štítky: socialni-uceni , suc , rodina , manželství , snoubenci

Staré přísloví říká: "Kdo se chceš plavit po moři, pomodli se. Kdo jdeš do války, pomodli se dvakrát. Kdo se ženíš, pomodli se třikrát."


 Mluvím-li za sebe (a věřím, že řada manželských párů se mnou bude souhlasit), pak musím konstatovat, že manželství není snadné, ba že je to přímo věc nelehká. Přitom hodně lidí považuje i v době, kdy existují kurzy téměř na všechno, něco jako přípravu na manželství stále za zbytečnost.

Je tedy příprava na manželství potřebná?

Z hlediska katolické církve je odpovědí jednoznačné ano, jak je zdůrazněno i v apoštolské exhortaci Jana Pavla II. Familiaris Consortio: Potřebnější než kdy předtím je dnes příprava mladých lidí na manželství a na rodinný život ... Změny, které nastaly ve společenské struktuře skoro všech moderních států, vyžadují, aby nejen rodiny, ale i společnost a církev spolupracovaly na správné přípravě mladých lidí k úkolům, které na ně čekají. ... Proto musí církev vytvářet a podporovat stále lepší a intenzivnější způsoby přípravy na manželství, aby se, pokud možno, odstranily nesnáze, jež doléhají na tolikerá manželství, a dále také aby se podporovalo utváření a rozvíjení manželství šťastných.

U nás vyšel v roce 2010 dokument s názvem Směrnice ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR, který má sloužit jako orientační a motivační text pro tuto přípravu. 

Jak příprava probíhá?

Diecéze od diecéze, farnost od farnosti, kněz od kněze... forma přípravy na manželství se může hodně lišit. V rámci aktuálního tématu měsíce jsme poprosili několik manželských párů, které absolvovaly přípravu napříč republikou, o vypracování krátkého dotazníku a zhodnocení jejich snoubenecké přípravy. Výsledky budou zpracovány v samostatném článku, který by měl vyjít již brzy:)

A dá se vůbec na manželství připravit? 

Nejspíš se shodneme na tom, že příprava na manželství nezačíná dnem první přednáškou snoubeneckého kurzu a nekončí dnem sňatku. Příprava na manželství je běh na dlouhou trať. Začíná už tím, co v dětství odpozorujeme od svých rodičů a příbuzných a nekončí vlastně nikdy, protože je nemožné předem počítat se vším, co život přinese. Opět si dovolím citovat z apoštolské exhortace Familiaris Consortio: 

Příprava na manželství se má chápat a uskutečňovat jako postupný, trvalý proces. Obsahuje tři hlavní úseky: přípravu vzdálenější, bližší a bezprostřední. ...
Vzdálenější příprava začíná už v dětství moudrou rodinnou pedagogikou, jejímž cílem je dovést děti k tomu, aby samy sebe objevily jako lidi, kteří mají bohatou a složitou psychologii a zvláštní osobnost se silnými a slabými stránkami. ...
Náboženská výchova mladých lidí musí být doplněna ve vhodném čase a podle různých konkrétních potřeb přípravou na život ve dvou. Ta má ukázat manželství jako osobní vztah muže a ženy, který musí být ustavičně dál rozvíjen. ...
Bezprostřední příprava na svátost manželství se má konat v posledních měsících a týdnech před svatbou tak, aby se "předmanželské zkoušce", jakou žádá církevní právo, dal nový smysl a obsah a současně nová forma.

Takže je opravdu třeba, a je to i požadavek církve, konat s lidmi přípravu na manželství. Je potřeba jasně říci, oč jde, aby člověk mohl dělat jasné rozhodnutí, aby věděl k čemu se rozhoduje. Dále je třeba upozornit na některé věci, které jsou pro lidi, chystající se přijmout svátost manželství, zatím čistou teorií. Ale to je všechno předběžné. Hlavní je starat se o ně i pak a oni, lidé žijící v manželství, musí hledat na své otázky odpovědi skutečně křesťanské. (z textu Jak katolická církev chápe manželství)

 

K tématu: 

Aleš Opatrný - Příprava na manželství
Ladislav Simajchl - Láska pod lupou
pracovní materiály Příprava na manželství

 

Zobrazeno 1621×

Komentáře

Petra Petulla Urbanová

pěkný článek, pro čtenáře přidávám odkaz na knihu Láska pod Lupou (celý text) http://www.fatym.com/taf/knihy/index.htm

Petra Petulla Urbanová

od L. Simajchla třeba i tato: http://www.fatym.com/taf/knihy/index.htm - Sebevýchova k manželství

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz