Aktuální témata, která se týkají i tebe.

Ekonomika vyloučení a nerovnosti

S postojem sociálního učení církve (SUC) k ekonomice či penězům se pojí také pohled na soukromé vlastnictví. Jaký je? Co znamená třeba „sociální hypotéka“ nebo „ekonomika exkluze“?


Již v první sociální encyklice Rerum novarum (1891) SUC zdůrazňuje, že právo vlastnit soukromý majetek je člověku od počátku dáno a je pro něj přirozené. Jan Pavel II. později dodává, že soukromé vlastnictví je „prodloužením lidské svobody“ a poskytuje nám potřebný prostor pro nezávislost (CA).

Všichni máme sociální hypotéku

Celá věc je však trochu komplikovanější. :) Podle SUC má vlastnictví dvě neoddělitelné dimenze: osobní (individuální) a veřejnou (sociální). Veřejnou dimenzi můžeme vnímat jako jakýsi limit pro naše vlastnictví.

Jak píše Jan Pavel II. „Bůh daroval zemi celému lidskému pokolení, aby dávala obživu všem jeho členům, aniž by někoho vylučoval nebo zvýhodňoval“ (CA). Právě proto, že země a přírodní zdroje jsou od počátku určeny všem lidem, má naše vlastnictví i veřejnou dimenzi. SUC ji chápe jako „sociální hypotéku“ – nemůžeme vlastnit, co se nám zlíbí, bez ohledu na druhé (SRS).

Foto: 401K, flickr.com, creative commons.

Současná ekonomika vyloučení

Společenská nerovnost - obrovské rozdíly mezi chudými a bohatými – vznikají, když zapomeneme „splácet“ sociální hypotéku, nebereme v potaz veřejnou dimenzi našeho vlastnictví. Papež František tak označuje současnou ekonomiku jako „ekonomiku exkluze (vyloučení) a nerovnosti“.

Taková ekonomika zabíjí. Není přece možné nezmínit ve zprávách fakt, že podchlazením zemřel stařec na nucený žít na ulici, když zpráva o poklesu kurzu na burze uvedena je. Toto je exkluze. Už nelze tolerovat fakt, že se vyhazuje jídlo, když existují lidé, kteří hladovějí. To je sociální nerovnost“ (EG).

Otevírat se druhým

Co tedy dělat? Jak se má církve k současné situaci postavit? Otevírat se druhým – všem druhým – a účinně jim pomáhat (viz článek Neuzavírejme se druhým). Nepodporovat vyloučení, ale snažit se naopak o inkluzi - včlenění a zahrnutí.

Evangelium nás především zve k tomu, abychom Bohu, který nás miluje a zachraňuje, odpověděli tím, že ho rozpoznáme v druhých, vyjdeme ze sebe a budeme usilovat o dobro všech“ (EG).

 

Zkratky zdrojů:

CA – Centesimus annus, Jan Pavel II. (1991).
EG – Evangelii gaudium, František (2013).
SRS – Sollicitudo rei socialis (1987).

Zobrazeno 768×

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz