Aktuální témata, která se týkají i tebe.

Nepodmíněný příjem pro všechny?

Zaměstnanec továrny či podniku je nucen k vysokým výkonům a jeho plat kvůli "krizi" nestoupá, spíše klesá, navíc mu zaměstnavatel hrozí propuštěním pokud nebude plnit předepsaný počet hodin neplacených přesčasů. Jeho soused však již několik měsíců nemůže sehnat práci.


Úřad práce od našeho nezaměstnaného vyžaduje aktivitu při hledání nového zaměstnání, dokonce ho podporuje v rekvalifikaci. Podniky však nenabírají (protože odbyt stagnuje nebo proto, že se výroba přesunula na východ, kde jsou pracovní podmínky podobné nevolnictví) a stěhovat za prací se mu nechce.

Život se mu rapidně proměnil - nestýká se s kolegy, neuplatňuje svoje znalosti a dovednosti, nedostává mzdu - podpora v nezaměstnanosti mu před měsícem vypršela. Jeho manželka vydělává, proto nedosáhne ani na sociální příspěvek od státu. Volného času je přesycen. Denně potkává unavené zaměstnance továrny, ovšem nemůže jim pomoci, pravidla firmy (a tržního kapitalismu) jsou totiž neúprosná.

S touto realitou kontrastují zjištění Davida Graebera - profesora antropologie na London School of Economics. Podle něho  by obyvatelé západních zemí mohli díky technologickým pokrokům pracovat pouze tři až čtyři hodiny denně.

Foto: Laur Phil, flickr.com, creative commons.

Neviditelná ruka trhu

Tématu fungování "neviditelné ruky trhu" - gravitačního zákona kapitalismu v teorii a praxi se věnuje podnětná přednáška z americké univerzity Yale. Její součástí je i rozhovor s Jimem Alexandrem - vrcholovým investičním managerem společnosti Enron Global Power & Pipelines. K dispozici jsou jen anglické titulky, tudíž její sledování nabízí i procvičení angličtiny. :)

Stále musíme hájit hodnotu každého člověka

Křesťanství potvrzuje hodnotu každého, i "kapitalisticky neužitečného", lidského jedince. Tento princip stál při zrodu na solidárnosti založeného zdravotního a sociálního systému většiny evropských zemí. Stále však musí být znovu hájen a obnovován, neboť jeho popření jsou dobře známá: (nyní již běžné) potraty a (postupně i) eutanazie. Ohroženi jsou však i lidé bez práce - bez peněz (dávky v nezaměstnanosti jsou velmi nízké) totiž nelze žít plnohodnotný život, viz článek Neuzavírejme se druhým.

Základní nepodmíněný příjem

Zajímavý německý dokument Základní příjem - Kulturní impuls rozebírá názorným způsobem společenské trendy a jejich vliv na pracovní trh.

Jako řešení některých nedostatků kapitalismu (především stoupající strukturální nezaměstnanosti a rozevírající se nůžky příjmů mezi chudými a bohatými) nabízí dokument koncept tzv. Nepodmíněného základního příjmu. Koncept vyrůstá z teoretických poznatků vědců nejrůznějších oborů již mnoho let - navrhoval ho už slavný ekonom John Stuart Mill. V současnosti ho propaguje například "ekologická ekonomka" Molly Scott Cato.

Představují ho jako další historický krok osvobozování člověka, tentokrát od ponižující, nenaplňující pracovní činnosti a frustrující vidiny nezaměstnanosti, a důsledků s ní spojenými. Koncept stojí na nároku "nepodmíněného" příjmu každému člověku bez ohledu na pracovní zařazení - to znamená příjem i pro ty, kteří nepracují. Pracovat by samozřejmě bylo možné (a dodejme - i nutné), avšak plat by byl přivýdělkem k základnímu nepodmíněnému příjmu. Mohl by tak nahradit i (byrokraticky náročný) systém sociálních dávek, důchody, apod.

Již dnes je mnoho činností, které vykonáváme bez nároku na odměnu (tudíž dle kapitalistické logiky jednoznačně chybujeme) a společnost by se bez nich neobešla - plození dětí, péče o ně a jejich výchova, péče o staré a nemocné lidi v rámci rodiny, dobrovolnictví, spolková činnost nebo třeba péče o zahrádku a domácí produkce potravin.

"Dávat práceschopným a zaměstnatelným lidem peníze bez práce" zní opravdu šíleně. Ovšem podobně šíleně připadalo Římanům v Římské říši žít bez otroků nebo Evropanům 19. století rovnoprávnost žen a mužů... 

Zobrazeno 1612×

Komentáře

ObiSkyWalker

Přiznám se, že se trochu myšlenky nepodmíněného základního příjmu bojím. Je nějaká země, kde toto mají zavedené a funguje to? Opravdu jsou režijní náklady na vyplácení finančních dávek natolik velké, že by bylo efektivnější zavést variantu nepodmíněného základního příjmu? Jak se bude řešit situace, kdy nebude z čeho rozdávat, když většina pracovat nebude? Co bude lidi motivovat k tomu pracovat? Co bude studenty motivovat k tomu se učit?

Antonín Šimek

Dle wikipedie již systém funguje na Aljašce. To, že lidé nebudou pracovat, pokud nebudou mít finanční motivaci, je častý argument. Celý systém je založený na nové logice. Ta věří, že každý touží být prospěšný, každý touží žít plnohodnotně tzn. být prospěšný i když z toho nic nekouká - viz například péče o děti, také z toho nic nemáš, jen ten dobrý pocit, děti jsou kolikrát ti nejnevděčnější osoby na světě. Navíc stále bude možnost si (při)vydělávat - a tím mít víc než ostatní. Doporučuji shlédnout ten dokument.

zirafa

No, úplně tomu nerozumím, tak bych potřebovala pár věcí dovysvětlit:
V kampani za základní příjem se operovalo s částkou 10 000 Kč pro člověka měsíčně. Pokud v ČR žije 10 milionů lidí, potřebovali bychom cca bilion Kč, což je stejně, jako roční rozpočet ČR. Ale příjem rozpočtu by tím klesl, protože by zmizela daň z příjmu (a moc neveřím tomu, že by jí dovedlo pokrýt dph). Kde na to teda vzít?
Opravdu věříš tomu, že třeba popeláře by někdo dělal z čistého altruismu, abychom to měli okolo sebe pěkné?
Mimochodem, na Aljašce žije nepoměrně méně lidí, navíc mají příjmy z ropy, kterou české země úplně neoplývají.

Antonín Šimek

10 tisíc je podle mě málo, 10 tisíc krát 10 milionů je 100 miliard. Nikdo neříká, že by zmizela zaměstnání. Popelář, doktor, účetní, všichni by stále byli potřeba, jen by NEBYLI NUCENI TO DĚLAT ZA STÁVAJÍCÍCH PODMÍNEK, což znamená, že by například práce popeláře byla placená natolik aby ti, kteří už mají zákl.příjem cca 15 tisíc, byli ochotni dělat popeláře...

zirafa

Zapomněl jsi násobit 12ti (měsíce v roce). Pak jsi na částce převyšující bilion. Kde bys na to tedy bral?
10 tisíc je málo? Navrhuji tedy zvýšit to na 20 tisíc a možnost vybrat si bydlení - buď v domě nebo v bytě (v tomto případě bys každý týden dostával freshbedýnku). Ano, to by se mí líbilo :)

zirafa

Líbí se mi to "práce popeláře by byla placená". Kdo by to tedy platil? Občané zvýšením poplatku za svoz odpadu? To by jim pak mnoho z toho základního příjmu ale nezbylo…

Antonín Šimek

Pardon, to jsem zapomněl. Rozhodně by to vyžadovalo hloubkovou studii. Jsem ale přesvědčený, že současný stav jde proti zájmům 70-90 % lidí. Během krize bohatí zbohatli a chudí zchudli. 300 rodin v USA vlastní víc než zbytek USA. No, podle mě je základní příjem zajímavým konceptem, který ovšem zatím nemá podporu mas (kteří by za něho bojovali), protože je složitý na pochopení a nabízí řadu dezinterpretací...

Antonín Šimek

Základní příjem by nezrušil princip konkurence, pouze by potenciálním zaměstnancům dával rovnocennější postavení vůči zaměstnavatelům tím, že by mohli pracovní místo nevzít.

zirafa

Souhlasím s tím, že sociální nerovnost je problém. Ale nemyslím si, že by jí základní příjem vyřešil. Respektive, možná by problém pomohl vyřešit, ale prostě je nereálnný. Nedovedu si představit, kde bys vzal každý rok částku rovnající se ročnímu rozpočtu státu. U těch bohatých? To už se zkusilo a nebyl to příliš úspěšný projekt.

zirafa

Jako problém je, že pokud by zaměstnanec mohl místo nevzít, patrně by nebyl jediný. Kdo by teda pracoval? I kdyby byl nepodmíněný příjem 10 000 Kč, rodina se třema dětma by měla 50 tisíc, mohla by si lebedit na venkově a nedovedu si představit, co by jí mohlo motivovat k práci.

Antonín Šimek

Pokud by se lidstvo spokojilo se status quo, tak jsme ještě v jeskyních... :)

zirafa

Mimochodem, jak teda souvisí nepodmíněný příjem s tím, že 300 rodin v USA vlastní víc než zbytek. Myslíš, že kdyby tam teď začali vyplácet nepodmíněný příjem, že by se tento poměr změnil?

zirafa

Současný status quo by mi docela vyhovoval. Můj muž by nemusel dojíždět do Prahy do kanceláře, mohl by v garáži opravovat auto, já bych mohla být doma s dětma pořád a nemusela bych vymýšlet, co budu po mateřské dělat. S nepodmíněným příjmem by se nám hezky žilo, cestovalo a nic by nás nemotivovalo chodit do práce...

Antonín Šimek

Řekněme, že v jistém historickém období se lidé dělili na otroky a pány, později nevolníky a feudály, ještě později na bílé a ostatní, ještě později na občany s penězi a občany s hodně penězi. Nemyslím si, že základní příjem zbaví svět sobectví, ovšem myslím si, že pokud (se opět) masy postaví za svá práva, tak si mohou vydobýt (další) práva. Příklad z USA měl ilustrovat disproporci, která přes "ideální kapitalisticko-demokratické zřízení, jakožto vrchol civilizace" stále panuje. Současné status quo je dnešní stav. Základní příjem je iniciativa možného zlepšení věcí veřejných.

zirafa

Myslíš, že když má někdo větší majetek než někdo jiný, že je sobec?
Myslíš, že základní příjem je právo?
Myslíš, že disproporce je špatná?

zirafa

A pořád jsi mi neodpověděl, kde na základní příjem vzít. To ani "hloubková studie" nevyřeší, myslím...

Antonín Šimek

Řekl bych, že větší majetek by měl nést i větší zodpovědnost. Nemusí být nutně projevem sobectví. Základní příjem zatím žádné právo není. Ale domnívám se, že nezaměstnanost jako strukturální součást kapitalismu je špatná. Uvádí člověka do neřešitelných situací a nezaměstnaný se často stává občanem druhé kategorie. Disproporce je přirozená, každý je jinak schopný, jinak vysoký, jinak umí běhat, jinak umí mluvit, učit se, má různé předpoklady, nicméně rozdíl mezi řadovým zaměstnancem a topmanažerem té samé firmy v řádech stovek (slyšel jsem o poměru 1:400) je špatné. Kde na to vzít? Na tuto otázku není snadné odpovědět, nicméně každý komu současný systém umožňuje vydělávat pěkné peníze, bude hledat samé proti...

Jasminecka

Vrátím se k některé z prvních otázek - kdo by šel dělat popeláře za danou malou výplatu? Měsíc určitě ne, denodenně určitě ne. Ale pokud bych směla pracovat na malý úvazek a dělat čas od času nějakou méně populární ale potřebnou práci, pak si dovedu představit si takhle přivydělávat s pocitem, že nějak vracím společnosti to, co z ní čerpám...

lenkat

Pokud by přetékaly popelnice a byl kolem nich nepořádek, většina normálnich lidí by nezůstala ležet na gauči v pohodě, že má zajištěn základní příjem, ale jistě by se toho mnozí rádi ujali. Což platí i v jinýchpodobných případech. Takhle to fungovalo i v prvobytne pospolné společnosti, že se vždy někdo ujal něčeho, co bylo třeba udělat a bylo nutné pro přežití tlupy.

joj

Peníze vznikají prací - nijak jinak, pokud se vytisknou, tak stejně nikomu radost nepřinesou (leda dlužníkům, kterým pomáhají ve splácení, ovšem na úkor těch kteří jim půjčili).

Proč by měl být zaměstnavatel zlý? Celá řada zaměstnavatelů je fajn, jsou to hodní a rozumní lidi, chtějí pro své zaměstnance to nejlepší. Jak se jim čtou takové nepřátelské řeči? Cožpak oni ty peníze tisknou? Když jejich firma stěží přežívá na trhu, tak mohou si dovolit zvýšit mzdy? Když lidi dávají přednost dovozovému braku z Indie a Číny, tak jak mají shánět víc práce?

Kdo se chcete trochu zamyslet, proč je těžké u nás sehnat práci a proč jsou mzdy nízké. Přečtěte si mou reakci.

https://joj.signaly.cz/1405/nepodmineny-prijem-jake-by-to

Těším se na vaše názory!

zirafa

@lenkat Fakt? Vy si opravdu myslíte, že prvobytně pospolné společnosti byly tak skvělé místo pro život? Nebo si jenom děláte srandu?

zirafa

Jako tyhle myšlenky mi připadají fakt nebezpečné. Tohle si tady může přečíst někdo, kdo tomu třeba uvěří a bude si myslet, že základní příjem je opravdu reálný.
Tohle je čistá utopie, troufám si říct, že stejná jako komunismus.

Antonín Šimek

to zirafa: viděla jsi ten německý dokument?

Antonín Šimek

Tem, kteri nedokoukali dany dokument: princip ziskavani prostredku vychazi z daně spotrebni (kdo spotrebovava vic, tak plati vic do spolecne kasy), pravda bylo by treba tuto dan zvysit, zato by jine daně zrusila. Osetrit by bylo treba mnoho veci, principielne vsak jde o rozprostreni pokroku lidstva (v zemedelstvi muze pracovat pouze 3%lidi a vsichni mame co jist) mezi vsechny.

joj

Myslíš, že ti největší vlastníci kapitálu, mají i největší výdaje? Řada z nich je naopak velmi úsporných, protože se neumí zříci svých postupů, které celý život používali při rozvoji svých firem. Bohatí bohatnou už z principu. Bohatými se stali, protože umí vydělávat peníze a umí šetřit, a pokud to nezapomenou, tak v tom budou pokračovat. Je to špatně? Podle mne nemusí. Člověk může být majetný a přitom k sobě i svým pracovníkům spravedlivý. Škoda, že takoví nejsou všichni...

zirafa

Dokument jsem neviděla, chtěla jsem to dohnat během dneška, ale hodinu a třičtvrtě navíc jsem prostě nenašla…
Nějak mi to pořád nejde do hlavy - přemýšlím, o kolik by se teda muselo zvednout dph, abys dohnal příjem rozpočtu (a měl tedy z čeho vyplácet nepodmíněný příjem). Abys zvedl dph o tolik, aby ti vyrovnala vyplácení nepodmíněného příjmu, musel bys ji zvednout na stejnou částku. Pak by ale občan stejně zaplatil na dph tolik, kolik činí jeho nepodmíněný příjem a byl by na nule. Takže by musel pracovat, ale protože má každý jinou kvalifikaci, stejně by vykonával různou pozici (pokud by tedy nebyli všichni občané ve státě placeni stejně) a měl nakonec k dispozici rozdílný příjem než jeho spoluobčané.
Někdy se na ten dokument podívám, třeba pochopím :)

Antonín Šimek

o tom dph je to od 1:02:00

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz